En argumentationsanalys av debatten kring Café-omslag

6 Mar

Härom dagen la facebooksidan ”Viktigt meddelande till allmänheten” ut en bild på Caféomslag genom tiderna. Syftet var att visa på hur kvinnor och män porträtteras olika. Så här såg det ut: 

Bild

 

Det blev en lång diskussion. Som blivande statsvetare finns jag det intressant hur folk argumenterar, men istället för att ge mig in i argumentationen tänkte jag göra en snabb argumentationsanalys för att granska argumentens hållbarhet. Vissa anser att det inte är ett problem att män och kvinnor framställs olika, jag har valt detta som min tes.

Hädanefter kommer argument för tesen (pro-argumenten) benämnas med P1, P2, P3 osv. Motargumenten mot den (kontra-argument) kommer benämnas som C1P1 som motargument för pro-argument 1 osv. Ett styrkande av ett proargument benämns t ex med P1P1, och ett styrkande av ett kontra-argument med P1C1. 

Tes: Det är inte ett problem att kvinnor porträtteras olika från män.
P1: Människan är rationell -> eftersom människan är rationell kommer hen alltid ta rationella beslut. Detta innebär därmed att om en människa har valt att ta av sig kläderna för ett tidningsomslag är det därför att hen ansåg detta vara det bästa sättet att göra det på.
P1P1: Att handla rationellt är att handla gott (i normativ mening).
P2P1: Kvinnorna har inte blivit tvingade eller hotade att ställa upp på dessa bilder, de har en fri vilja. Anledningen till att män inte ställer upp på nakenbilder är eftersom de inte vill förmedla den bilden av sig själv. Det vill tydligen kvinnor. Om kvinnor ville förmedla en seriös bild av sig själva skulle de inte klä av sig.
P2: Kvinnor är sexigare och vackrare än män, det är en objektiv sanning, därför är det rationellt att låta kvinnorna vara avklädda medan männen får vara påklädda.

C1P1: Människor är till största delen rationella men påverkas också av normer i samhället. Det finns tydliga könsnormer där kvinnor förväntas vara på ett sätt och män på ett annat, att kvinnor och män har porträtterats olika i Café har med detta att göra. Därför kan man inte säga att det är helt rationellt att kvinnor och män framställts olika. 
C2P1: Beslutet av hur en bild ska tas är inte enbart den som står framför kameran. Fotografen är också med och bestämmer.
C1P2P1: Vilken bild som man vill ska förmedlas av sig själv påverkas av normerna. Om ingen är intresserad av att se en påklädd kvinna på ett omslag av Café kommer heller inte de som arbetar med tidningen vilja erbjuda det. Problemet är att många människor har en bild av att kvinnor endast är till för att vara ”ögongodis” för allmänheten och inte är värda att lyssna på, därför efterfrågar människor bilder på nakna kvinnor men inte nakna män.
P1C1P1: Dessa könsnormer får vi med oss från barnsben. Kvinnor ska vara vackra och tysta, medan män ska vara smarta och prata. Kvinnor ska lyssna på män, och män ska titta på vackra kvinnor. Om vi ändrar hur vi ser på kvinnor och män kommer vi komma ifrån denna problematik.
C1P2: Att kvinnor skulle objektivt vara sexigare än män är en hetronormativ sanning, det vill säga en sanning vi av samhället och normer fått för oss är sann även fast den inte behöver vara det. Det finns dem som har andra uppfattningar om vad som är sexigt och inte.

Sammanfattningsvis kan man säga detta:

Om man hävdar att människan i alla givna stunder är rationella, samt att handla rationellt är detsamma som att handla gott, bör man alltså stödja tesen om att det inte är ett problem att män och kvinnor framställs olika. Denna syn på rationalitet innebär alltså att man alltid måste försvara varenda val en människa gjort, någonsin.

Om man däremot hävdar att människor påverkas av sin omgivning och att detta kan leda till att människor tar beslut, eller påverkar andra att ta beslut, som inte är goda, kan man alltså stödja kontratesen.

Jag låter er dra era slutsatser själva. 

Håller ni med? Är det någonting ni vill lägga till i argumentationsanalysen? 

 

Annonser

Det där med kvinnosyn.

2 Feb

Katedralskolan i Linköping uppmärksammades härom dagen då tjejer på skolan röstats fram som snyggast på facebooksidan ”lamkött”. Det har väckt en hel del uppmärksamhet, både i den regionala tidningen corren här och här, men också i DN och TV4.

Facebookgruppen kan så klart tas bort, men det innebär inte att problemet med en skev kvinnosyn kommer att försvinna. Det är nämligen ett mycket större problem. Vi lever i en kultur där det är viktigt att vara snygg, speciellt som tjej, och det uppmärksammas gärna.

Som tjej tycks det vara viktigare att vara snygg än kompetent, ambitiös eller för den delen intelligent. I varje fall om man vill bli uppmärksammad. Jag vet inte hur många politiska möten jag suttit på då folk har påpekat att jag är snygg eller söt istället för att berättat att jag styrde en bra kampanj eller höll ett bra tal. Den senaste tiden är detta något jag diskuterat väldigt mycket med diverse människor, speciellt inom mitt eget förbund. Många håller med, andra har inte reflekterat över det, men vissa säger ”du förstår ju att det inte är illa menat”.

Min poäng är att när du, speciellt i ett professionellt sammanhang, uppmärksammar en tjej för hennes utseende, skickar du signaler som säger henne att för att få uppmärksamhet ska hon bry sig om sitt utseende. Hon ska inte fokusera på att vara trevlig mot kunderna, skriva en bra motion, hålla ett bra tal, uppmuntra andra människor eller lägga ner tid på skolan. Nej, hon ska nämligen se till att hon är snygg.

Nästa gång du ger en komplimang till någon tycker jag att du ska rikta den till något som personen i fråga presterat snarare än utseendet. Och om du nu får en komplimang på ditt utseende i ett professionellt sammanhang, vare sig det är på jobbet , på ett möte eller av din lärare -säg ifrån!

När någon hälsar på mig med orden ”hej snygging” svarar jag ibland (rätt drygt) ”och förutom att jag är snygg är jag otroligt kompetent och smart”. Då brukar de tänka till.

Fallet med Katedralskolan är en del i ett mycket större problem som många drabbas av. För att komma till rätta med detta och få en jämställd kultur i Sverige måste vi, var och en av oss, reflektera över hur vi uppmärksammar människor och att vi också vågar säga ifrån när det blir fel.

Håller ni med? Kommentera gärna!